ROCKWELL AUTOMATION 20BC140G0AYNANC0 | 20BC140G0AYNANC0 POWERFLEX 700 140 | Westburne